Özet Stok Listemiz

Stok listenizin özet hali, hangi kumaştan kaç top var ?