Dokuma üretim takip sistemi; Tekstil işletmelerinin en önemli ihtiyaçlarından birisi olan dokuma üretiminin takip edildiği bir sistemdir.  Dokuma üretim takip sistemi özellikle Tekstil üretiminde uygulanan ve oldukça pratiklik ve zamandan tasarruf sağlayan bir sistem olması açısından avantaj içermektedir. Bu sistem sayesinde dokuma üretiminde gerekli olan tüm veriler bir arada toplanabilmekte ve kolayca ulaşılabilmektedir.

Bu sistemin avantajı sayesinde verilere kolayca ulaşmak ve iş takibi açısından daha sistemli bir yönetim sağlamak mümkün olmaktadır. Dokuma üretim takip sistemi ile üretim anından;  kumaşın satışına kadar olan çerçeve içerisinde gelişen tüm işlemler, raporlar halinde kaydedilir ve sistemsel bir şekilde arşivlenir.  Bu sayede gerekli olan basit bir veriye ulaşmak bile oldukça seri ve kolay olacaktır.

Dokuma üretimi takip sistemi ile maliyet çalışmalarından kumaşa ait olan tüm teknik bilgilere kadar birçok veri kaydedilir. Özellikle müşteri siparişleri için gerekli olan detaylı bilgiler bu sistem sayesinde daha hızlı takip edilebilir;  stok ve cari hesapların takibi, sipariş dağılımları, müşteri siparişlerinin otomatik olarak işlenmesi, depoların takibi, iş emri takipleri gibi daha birçok sistemsel faaliyet gerçekleşir. Gerçekleşen bu sistem sayesinde ham maddeden satın almaya kadar imal edilen ürünlerin seri takiplerine kadar üretim ve planlama yapılabilir ve depoların takibi ile beraber kalite kontrolleri tek bir tuş sayesinde raporlar halinde alınabilir.